„Nedarí sa im v školách, klesajú ich platy a sú osamelejší. Hľadá sa cesta, ako dnešným chlapcom zvýšiť šance.“

Týmito slovami nedávno uviedol svoju hlavnú tému týždenník Respekt, ktorý priblížil pozorovania z novej knihy Of Boys and Men (O chlapcoch a mužoch) napísanú americkým sociológom Richardom Reevesom.

Každý aspoň trochu zodpovedný rodič chce svoje deti vychovať dobre – a aby sa v živote nestratili. Kto vychováva chlapca, určite chce, aby sa mu darilo v škole či v športe, aby bol schopný vytvoriť si vlastnú rodinu, nájsť si prácu či vytvoriť podnikateľskú príležitosť – a za všetko aj vedel prevziať zodpovednosť.

Aby sa to chlapcom/mužom darilo, musia byť odvážni. Prípadne aj statoční, keďže anglické prídavné meno brave nesie oba tieto významy.

Nie tak dávno vznikol na túto tému článok 6 Ways to Raise Brave Boys, teda šesť spôsobov, ako vychovať odvážnych chlapcov. Inšpirujme sa odporúčaniami matky dvoch synov Rachel Walkerovou:

  1. Vyžadujte zodpovednosť
  2. Pestujte vľúdnosť
  3. Podporujte emocionálnu silu
  4. Rozvíjajte fyzickú silu
  5. Ukážte pokoru
  6. Hovorte o strachu

Podľa R. Walkerovej je dôležité chlapcov odmala učiť plniť si aj povinnosti v domácnosti a rozdeliť ich rovnako medzi bratov a sestry. Autorka tvrdí, že svojím synom nikdy nepovedala „vzmuž sa“, ale ak plakali, objala ich. Jednoducho, učili sa hovoriť o svojich pocitoch a priznať si aj svoju zraniteľnosť. Emočná zrelosť je z iného súdka: ukázať, že aj chlapci sú tu emocionálne pre druhých, že ich dokážu podporiť a povzbudiť. Ako pripomína R. Walkerová, neznamená to nič iné ako to, že svet sa netočí len okolo nich.

Potom je dôležité rozvíjať fyzickú silu, čo neprekvapuje. Deti, zvlášť chlapci, potrebujú pohyb, rozvoj svalovej hmoty, „útek do divočiny“, hľadanie nových možností, objavovanie a spoznávanie. „Moderný svet sa nezaujíma, či vaše deti sedia každý deň hodiny pred obrazovkou. Vy by ste sa mali. Radosť a sebavedomie môžu prameniť z fyzickej sily,“ píše R. Walkerová.

Poďme k bodu č. 5. Pokora je o živote v pravde. Laicky povedané, netreba sa zbytočne preceňovať, ale napokon ani podceňovať. Ukážme synom ich vlastnú hodnotu a rovnako aj hodnotu druhých ľudí. Autorka R. Walkerová s úsmevom hovorí: „Láska k športu je lepšia ako rozkrikovanie zo striech, akí sme skvelí.“

Jej posledná rada je hovoriť so synmi o strachu. „Mnoho chlapcov si myslí, že byť zraniteľný znamená byť slabý. Tento tlak môže viesť k depresiám a úzkosti.“ Sami ale vieme, že medzi zraniteľnosťou a slabosťou neexistuje znamienko rovná sa. A práve vedomie svojich obmedzení môže byť príležitosťou k rastu a k nájdeniu vlastnej sily.

Pri reflektovaní šiestich spôsobov, ako vychovávať odvážnych chlapcov, určite za najdôležitejší považujeme určenie a stanovenie zodpovedností, ale aj pokoru a rozvoj fyzických a emocionálnych schopností.

Ako je to, milí otcovia, s vami? Čo by ste do zoznamu ešte doplnili?