Už túto sobotu 15. júna 2019 sa bude v Bratislave konať 2. ročník konferencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN.

Konferencia Otec a syn sa koná už po druhýkrát

Aká je úloha otca v dnešnej rodine, čo ovplyvnilo súčasné postavenie otca v rodine a vôbec postavenie muža v spoločnosti? Čo znamená byť mužom v 21. storočí, sú ešte dnes potrebné prechodové rituály, ktoré pomôžu chlapcom dozrieť v mužov? Akú máme typológiu rodín na Slovensku a čo charakterizuje slovenské rodiny dnes? Sú hodnoty, ku ktorým je dobré deti viesť univerzálne, aj keď sa mení svet okolo nás, aké miesto v ňom majú rodinné rituály a ako si vôbec nájsť čas, aby sme budovali vzťahy v rodine?

Na tieto otázky a témy ponúkajú organizátori a hostia 2. ročníka konferencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN všetkým účastníkom zamyslenie.

Na konferenciu prichádza aj Marek Herman

Osem hostí zo Slovenska a Českej republiky sa bude venovať témam z oblasti pedagogiky, psychológie, prieskumu, teológie, filozofie, či time-manažmentu. Jedinečná bude prítomnosť troch súčasných velikánov pedagogiky a detskej psychológie z Českej republiky – Marek Herman, Jiří Halda a Jan Svoboda, ktorí okrem samostatných prednášok vystúpia aj spoločne v panelovej diskusii „Traja bratia v triku v Bratislave“. V rámci jednej konferencie ich tak privítame na Slovensku po prvý krát. Podobné vystúpenie z roku 2015 „Traja bratia v triku v Praze“ zaznamenalo veľký úspech a vzbudilo nevídaný záujem odbornej i laickej verejnosti z radov pedagógov, psychológov i rodičov.

Postavenie otcov v rodine

Konferenciu bude otvárať prieskumníčka Eva Taračová, ktorá nás do problematiky uvedie prednáškou „Koľko podôb má dnešné otcovstvo“ o typológii slovenských rodín a postavení otcov v nich. Informácie sú výsledkom prieskumu KidsPower o živote rodín s deťmi vo veku 3-16 rokov, ktorý sa v roku 2018 realizoval na Slovensku prvý krát.

Hodnoty v rodine

Témou hodnôt v slovenských rodinách sa zaoberá sociálna pedagogička Katarína Winterová. Pozrieme sa na to, k akým hodnotám je dobré viesť aj súčasné deti, čo všetko nás rodičov bude výchova k hodnotám stáť a čo tým ako rodina získame. Krásu výchovy k hodnotám odhaľuje Katarína Winterová vo svojej prednáške “Zmenil sa svet alebo hodnoty“. Lektor a externý poradca David Kalmán prináša lekciu „Ako si nájsť čas na rodinu“ . Dozviete sa, ako si jasne zadefinovať svoje priority a držať sa ich. Ako plánovať čas tak, aby sme sa vyhli rizikám, ktoré nám kradnú čas porebný pre seba a rodinu.
Peter Podlesný, ktorý bude zároveň moderátorom konferencie, je šéfredaktor neštandardného pánskeho magazínu Mužom.sk. Vo svojej prednáške „Mužský vzor – Chlap, Hrdina, Dub, Stroj“ ponúkne zamyslenie, čo a ako by to otec mohol odovzdať svojmu synovi. Pretože ako hovorí Peter, „Nesieme zodpovednosť za mužov, ktorí kráčajú za nami.“

Kde sa stratili otcovia?

Vysokoškolský pedagóg a lektor Marek Herman vo svojej samostatnej prednáške „Bieda otcov. Kam sa stratili?“ priblíži historický vývoj otcovskej roly od starovekého Ríma až po 21. storočie. Bude hovoriť aj o prechodových rituáloch a o pocite osamotenia dnešných mladých mužov.
Vzťahom v rodine a význame rodinných rituálov sa bude venovať špeciálny pedagóg a personálny poradca Jiří Halda, ktorý je hosťom konferencie po druhý krát. Hovoriť bude o tom, ktoré vzťahy sú v našich životoch nenahraditeľné a prečo je funkčná rodina ten najväčší dar, ktorý môžeme dať deťom.
Teológ a rodinný terapeut Petr Glogár prinesie tému prechodových rituálov v duchu afrického príslovia „Pokiaľ sa z chlapca nezrodí muž, dedina ľahne popolom.“
Ďalší z odborníkov, psychológ Jan Svoboda z Česka, formou osobného prežitku pomôže účastníkom uvedomiť si, čo reálne ponúkajú svojmu synovi, dcére a môžu to porovnať so svojím prianím – čo by chceli ponúkať.
Konferenciu bude uzatvárať už spomínaná panelová diskusia „Traja bratia v triku v Bratislave“ za účasti Mareka Hermana, Jiřího Haldu a Jana Svobodu. V rámci nej budú mať účastníci možnosť diskutovať s našimi hosťami.

Otvorenie témy o výchove a vzdelávaní chlapcov

„Veľký záujem o prvý ročník konferencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN nám ukázal, aké dôležité bolo tému výchovy a vzdelávania chlapcov otvoriť. Z celkového počtu viac ako 240 účastníkov bolo 70% prítomných mužov. Stali sme sa tak prvou konferenciou o výchove a vzdelávaní detí, na ktorej sa zúčastnilo viac mužov ako žien,“ hovorí jedna z hlavných organizátoriek konferencie Katarína Rácz z o. z. Asrow.

Tento rok organizátori pripravili aj prvý ročník minikonferencie Ohýbaj ma, mamko…, ktorá sa bude konať v piatok 14. júna 2019 v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Minikonferencia vznikla s cieľom spájať pohľad rodičov a učiteľov na výchovu detí. Jej hosťom bude vysokoškolský pedagóg a lektor Marek Herman s prednáškou „Co mě sytí?“ zameranej na sebapoznanie, sebarozvoj a dôležitosť pravidiel vo výchove detí. Prednáška sa začína o 16,00 a predpokladaný koniec je o 20,00.

Občianske združenie ASROW, o. z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) bolo založené v roku 2010 rodinami, ktoré sa rozhodli poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi. ASROW, o. z., je zriaďovateľom materskej školy Pramienok v Bratislave v Petržalke. Vo svojich výchovno-vzdelávacích projektoch venuje pozornosť rozvoju charakteru a získavaniu životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriava na koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia. Jeho cieľom je realizovať vzdelávacie projekty, zakladať materské, základné a stredné školy, ktoré budú fungovať na týchto princípoch výchovy a vzdelávania. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy sa kladú v rodine.

Otcom.sk je mediálnym partnerom druhého ročníka konferencie Otec a syn.