Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny 15. mája organizuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s partnermi kampaň  „Deň rodiny 2021 „Otec nablízku“.  Súčasťou kampane je aj séria videoklipov, v ktorých sa známe osobnosti k téme vyjadrujú z rôznych pohľadov a rôznymi formami. 

Prvým zo série je dojímavý hudobný videoklip s hlbokými textami, ktorý modernou formou rapu komunikuje, že otec nablízku je to, na čom záleží.

… “ vlastne nemusí byť hrdina stačí, že je dobrý
a keď ho potrebuješ – beží, že si doláme nohy.“…
(MC REALITA, mladý muž, otec a raper).

MC REALITA sa dotkol aj situácií, v ktorých to s otcom v rodinách nie je veľmi ružové, pričom vychádza aj z vlastnej skúsenosti.

…“ak s vami nežije mu odpusti, ano,
však nevieš, čo sa stalo, že prečo neni už s mamou
a jeden rodič je málo, no vždycky nejde to hravo.“

Sám mladý otec, prihovára sa aj mladým ľuďom a hlavne rodičom, ktorí práve budujú domov pre svoje deti.

…“ukážme im viacej ako vzdelanie a prácu,
predsa nie sme stroje, ktoré makajú, kým vládzu,
veď máme aj dušu, tak ju nenechajme prázdnu,
zaplňme ju láskou, nech tam neostane vákuum.“

Starostlivý otec nablízku je hrdina.

Video je súčasťou kampane Deň rodiny. V aktuálnom 13. ročníku ročníku Dňa rodiny chcú organizátori dať vedieť otcom a mužom, že ich úloha je nezastupiteľná. Chcú budovať spoločnosť a kultúru, ktorá si váži a podporuje úlohu otca. Majú zámer čo najväčšiemu okruhu ľudí na Slovensku povedať, že je veľmi dôležité, aby bol otec nablízku svojej manželke i deťom.