Naše myšlienky a slová nás určujú. Je predsa veľký rozdiel, keď si pomyslím – a prípadne aj nahlas poviem – napríklad motivačné Zvládnem to a úplne iná situácia nastáva, keď v mojom vnútri sa ozýva jediná opačná myšlienka: Nezvládnem to. 

Samozrejme, sila myšlienok je ešte hlbšia a závažnejšia. Spisovateľ Ralph Waldon Emerson to vyjadril lapidárne:

Si to, čo si myslíš po celý deň.

Psychoterapeutka Lisa Ferentz uvádza niekoľko príkladov takýchto určujúcich viet: Bojím sa, a preto nemôžem. Nikdy nenájdem nič alebo nikoho lepšieho, je to dobré tak, ako to je. Alebo: Ustlal som si posteľ. Teraz si do nej môžem ľahnúť.

Je dôležité vnímať svoje myšlienky a usmerňovať ich k lepšiemu. Španielsky prekladateľ Juan Mascaro poodhalil veľkú životnú múdrosť:

Myšlienka sa prejavuje v slove, slovo sa ukazuje v skutku, skutok sa vyvíja do zvyku, zvyk sa upevňuje v charakter, takže starostlivo sleduj myšlienku a jej cesty.

Nezabúdaj: tvoj charakter začína už tvojimi myšlienkami.