Mala by to byť kľúčová úloha otca: pomáhať manželke a deťom, pomáhať v práci a komunite a azda aj pomáhať svetu, aby sa stal lepším. A rovnako by mal chrániť svoj domov, svoje hodnoty a svoju rodinu.

No skúsenosť s heslom pomáhať a chrániť nemajú všetci rovnakú, a preto sú internety plné parafrázovaných verzií, napríklad prekážať a brániť (pri transporte veľkých telies na cestách) či buzerovať a mlátiť.

Už viete, kam mierim. Otec by nemal prekážať. Nemal by brániť rozvoju svojich najbližších. Nemal by stáť v ceste dobru.

A buzerovať a mlátiť… Nikdy.