Ako dosiahnuť „vzdelanostnú výhodu“ ešte na základnej škole? Aby vaše dieťa prosperovalo, buďte aktívnym otcom, ktorý svojím deťom pravidelne číta, hrá sa s nimi, rozpráva príbehy, športuje, počúva hudbu a spieva. Zistili to vedci z University of Leeds.

Aktívne otcovstvo funguje

Výskumníci analyzovali školské výsledky päť a sedemročných školákov v 4 966 anglických domácnostiach, v ktorých je prítomný aj otec, aj matka. Vychádzali z kohortovej štúdie Millenium, ktorá postupne, ako rástli, zbierala dáta o deťoch narodených v rokoch 2000 až 2002.

Základné zistenie analytikov z Leeds by sa dalo zhrnúť do jednoduchého konštatovania: zapojenie otcov do výchovy zlepšuje ich výsledky v škole. Treba však na to myslieť ešte pred nástupom do školských lavíc.

Vo Veľkej Británii je iný školský systém ako u nás, ale vedci zistili, že otec, ktorý sa pravidelne venuje deťom vo veku 3 rokov, zlepší ich výsledky v škole, keď majú 5. A „tata“, ktorý deti rozvíja, keď majú päť rokov, má leví podiel na ich úspechu na celonárodnom testovaní (Key Stage Assessments) vo veku 7 rokov.

Pozitívny vplyv otcov fungoval bez ohľadu na pohlavie dieťaťa, vek či príjem domácnosti.

tom gauld_cartoon
Karikatúra Toma Gaulda

Budú mať kvôli tomu otcovia lepšiu rodičovskú dovolenku?

„Matky stále preberajú rolu primárnej opatrovateľky, a preto majú tendenciu vykonávať väčšinu starostlivosti o deti, ale ak sa do starostlivosti o deti aktívne zapájajú aj otcovia, výrazne sa zvyšuje pravdepodobnosť, že deti budú mať lepšie známky na základnej škole. Preto je dôležité povzbudzovať a podporovať otcov, aby zdieľali starostlivosť o dieťa s matkou už od raného štádia života dieťaťa,“ cituje Science Daily doktorku Helen Normanovú, ktorá na Leeds University Business School viedla tento výskum.

Vo výchove azda platí čím skôr, tým lepšie. Vedci zistili, že čím skôr sa otec zapojí a interaguje so svojimi ratolesťami, tým je väčšia pravdepodobnosť, že mu aktívny prístup vydrží, aj keď deti budú staršie. Opäť sa to pozitívne prejaví na výsledkoch vo vzdelávaní.

Otcom odporúčajú, aby si na interaktívne aktivity s deťmi vyhradili čo najviac času. Potenciálne už 10 minút denne môže pomôcť. Súčasne radia, aby aj spoločnosť ocenila úlohu otcov a hľadala spôsoby, ako ich aktívne zapájať- a aby to nebolo len o matkách.

Autori štúdie tiež odporúčajú napríklad školám obracať sa priamo na otcov (nielen na rodičov ako takých) alebo zamestnávateľom navrhujú poskytovať „štedrejšiu“ rodičovskú dovolenku a umožňovať väčšiu flexibilitu práce.

Otcovia „korenia“ výchovu

Science Daily tiež cituje tieňového ministra pre sociálnu starostlivosť Andrewa Gwynna, ktorý je predsedom parlamentnej skupiny pre otcovstvo: „Táto štúdia ukazuje, že aj malé zmeny v tom, čo robia otcovia a v tom, ako školy a prostredie v ranom detstve komunikujú s rodičmi, môžu mať trvalý vplyv na učenie sa detí. Je absolútne nevyhnutné, aby sa s otcami nezaobchádzalo až dodatočne.“

Výskumníci z Leedskej univerzity si kladú otázku, prečo je to tak – prečo majú otcovia pozitívny vplyv. Ponúkajú dve hypotézy: (1) dve hlavy sú viac ako jedna, teda dieťa má viac rozdielnych podnetov od oboch rodičov a (2) „fotrovia“ prinášajú do výchovy čosi „osobité“, z čoho majú ich deti (vzdelanostné) benefity.

Celú správu z výskumu What a difference dad makes nájdete tu.