Už sa neviete pozerať na to, ako vášmu múdremu a šikovnému dieťaťu strpčuje plachosť detstvo? Ako je kvôli bojazlivosti a citlivosti vyčleňované z kolektívu, bojí sa nadväzovať nové kontakty či naplno sa prejaviť v triede a medzi spolužiakmi? Vaše dieťa už nemusí sedieť v kúte! Náučná online prednáška skúsenej rodičovskej a výchovnej poradkyne Martiny Vagačovej v pondelok 31. mája 2021 priblíži, ako dieťaťu pomôcť rozvíjať zdravé spôsoby zmierovania sa do strachom, prekonávania úzkosti, či trénovať sociálne zručnosti a tiež ukáže, ako sa správať, aby sme mu išli dobrým príkladom a podporili v ňom odvahu, sebadôveru a priebojnosť.

Je plachosť vrodená, naučená či oboje? 

Plachosť môže byť oboje. Prostredie, v ktorom sa dieťa vyvíja, je vplyvnejším faktorom pre rozvinutie či zvládanie plachosti ako genetika.

Prečo je vlastne potrebné s plachosťou pracovať? Je to nežiaduca vlastnosť?

Výskumy ukazujú, že plachosť nie je problém, ktorý treba odstraňovať. Nesmelosť a neistota sú osobnostné charakteristiky, ktoré sú skôr okolím vnímané ako nepríjemné a negatívne ovplyvňujúce každodenný život človeka.

Je možné skorou socializáciou dieťaťa plachosti predísť?

Práca s plachosťou v prvom rade stojí na prijatí nesmelosti či nepriebojnosti dieťaťa ako faktu, ktorý dostalo do svojej jedinečnej výbavy. Nesnažiť sa dieťa prerábať podľa našej predstavy, čo je pre neho najlepšie. Umelo ho meniť je nezmyselné a ubližujúce. Treba mu dôverovať a riadiť sa podľa jeho jedinečnosti. Jedine tak prevezme život do vlastných rúk a naučí sa ho zvládať.

Ako plaché dieťa podporiť v socializácii, bez toho aby malo pocit nátlaku či nedostatočnosti?

Podpora pri socializácii znamená riadiť sa tempom a temperamentom dieťaťa. Každý je prirodzene zvedavý a má zakódovanú potrebu rásť a rozvíjať sa.

Môže plaché dieťa prosperovať v kolektíve školy či škôlky?

Základom prosperity v akejkoľvek inštitúcii je bezpečné a chápajúce prostredie. Preto rodič plachého dieťaťa by mal predovšetkým dbať na naplnenie týchto dvoch podmienok. Ide zväčša o zaradenie do menšieho kolektívu s rešpektujúcim a láskavým prístupom pedagógov a vychovávateľov. O prostredie, ktoré neposudzuje, nenálepkuje a rozvíja empatickú komunikáciu.

Existuje korelácia medzi plachosťou v detstve a problémami s duševným zdravím v dospelosti?

To je otázka pre psychológov, nenatrafila som na štúdiu, ktorá by o tomto pojednávala. V súčasnosti však môžeme  konštatovať, že je vyvrátený mýtus o tom, že šťastné detstvo je zárukou duševného zdravia na celý život. Zážitky z detstva môžu determinovať náš život, ale neurčujú náš osud. Kľúčové sú naše očakávania od prostredia a naša schopnosť prispôsobiť sa udalostiam, kedy nie sú očakávania naplnené. Čiže ak naučíme dieťa zvládať zmeny a veci, ktoré nie sú podľa jeho predstáv, môže mať lepší základ pri reagovaní na stres či rôzne riziká duševného zdravia.

Kto je RNDr. Martina Vagačová?

Martina Vagačová je rodičovská a výchovná poradkyňa, venuje sa individuálnej psychológii, poradenstvu a vzdelávaniu vo výchove ako lektorka cez program Efektívneho rodičovstva. Je autorka praktickej a inšpiratívnej knihy o výchove: Ako prežiť rodičovstvo – láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Už viac ako 11 rokov pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj s ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah medzi rodičom a dieťaťom. „Všetko je o budovaní vzťahu a rešpektujúcej komunikácii. Rodičovstvo vnímam ako cestu. Tá so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Som rada, že môžem ponúknuť pomocnú ruku„. Pravidelne publikuje v tlači, prednáša na webinároch o rôznych výchovných a rodičovských problémoch, organizuje workshopy a pri individuálnom poradenstve nezabúda aj na osobnostný rozvoj klientov a budovanie kvalitných partnerských vzťahov, ako základu pre priaznivé rodinné prostredie. 


31. 5. 2021 (pondelok)

Štart: 19:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/PlacheDieta3105

Event: https://www.facebook.com/events/929947224516466


Budeme radi, ak sa prihlásite na odber nášho newslettra.

Ak sa vám naše články páčia a radi by ste ich čítali naďalej, vopred ďakujeme za vašu podporu. (Nasnímaním kódu nižšie v bankovej aplikácii nám môžete poslať 1 euro, ale sumu si napokon ľubovoľne určíte vy sami  )

QR kod na podporu otcom.sk