Sú zrkadlom, ktoré vám nebude klamať. Nasledujú vás ako váš tieň, okom ornitológa skúmajú každý váš pohyb, načúvajú tomu, čo a ako hovoríte, neúnavne kopírujú vaše správanie. Do ich podvedomia sa zakresľujú vzorce, ktoré tam pretrvajú po desaťročia.

Deti vzhliadajú k svojim rodičom, koniec-koncov celá výchova je predovšetkým napodobňovanie dospelých dieťaťom. Ako sa zhostiť úlohy vzoru vo výchove? Aký hlavných chýb sa vyvarovať a akých zásad sa držať? Ako vstupujú do výchovy dieťaťa návyky, ktoré zase formovali rodičov? Prezradí v stredu 10. novembra online prednáška lektora Jiřího Haldu, ktorý sa téme výchovy dlhodobo venuje.

Kvôli strachu sme sa slepo upli na materiálny dostatok

Z vašej skúsenosti, čo najviac trápi rodičov pri výchove svojich detí? Čo sú tie najvypuklejšie problémy, s ktorými sa trápia?

Jiří Halda: Rodičia sa najviac trápia faktom, že by deťom radi dopriali čo najkrajšie detstvo, ale väčšinou to vyhodnotia ako stav, kedy má dieťa všetko, nič po ňom nechcú a potom sú sklamaní, že si ničoho neváži a nič mu nie je dosť. V dôsledku strachu z materiálneho nedostatku sme sa slepo upli predovšetkým na materiálny dostatok a preto nám “utiekol” význam rodinnej intimity, pohody a záujmu. Ďalej rodičia príliš nezvládajú detský vzdor, súrodenecké vzťahy a, samozrejme, často nezlučiteľné predstavy o výchove.

Aké chyby robia dospelí v pozícii vzoru svojim deťom?

Jiří Halda: Kľúčové pojmy pre výchovu sú vľúdnosť, trpezlivosť, jednotnosť a dôslednosť. Rodičia sú často nervózni, neistí a netrpezliví – to je to najťažšie. A tiež sa nevedia príliš dohovoriť, dohodu dodržať a tiež dotiahnuť do konca. Rovnako ako veľa rodičov nechápe, že výchova prebieha pozorovaním a napodobňovaním správania, teda vzoru. Takže všetko, čo deťom hovoríme, že je správne máme robiť a to, čo označujeme za nesprávne, nerobiť. (úsmev)

Ak by ste mali vypichnúť jedno zlaté pravidlo, ktorého by sa mali držať, čo by to bolo?

Jiří Halda: Milí rodičia, buďte k svojim deťom vľúdne trpezliví a robte všetko tak, ako chcete, aby robili oni.

Napodobňovanie je najúspornejší spôsob fungovania

Výchova detí je zaberák, niekedy doslova vysávač energie. Aj tí, ktorí majú ambície sa svojim deťom venovať a byť im zdravým vzorom v ťažkých okamihoch sklznú k tomu, že opakujú to, čo sami zažili zo svojej výchovy alebo k tomu, čo je pre nich v tom momente najpohodlnejšie. Ako sa dá s týmto bojovať?

Jiří Halda: Bojovať s vlastným vzorom je veľmi ťažké, skoro by som povedal až hrdinské. Napodobňovanie je jednoducho najúspornejší spôsob fungovania, takže sa na to až slepo spoliehame. To ťažké je zmeniť sa. Inak, byť trpezliví, vľúdni, jednotní a dôslední je stav najmenšej energetickej investície. Práve preto, že sa nervujeme, rozčuľujeme a rôzne spolu bojujeme je dôvod, prečo je výchova tak únavná. Ale to chce mať nadhľad a chcieť. (úsmev)

To, ako nás vychovávali naši rodičia sa pre čerstvých rodičov často stáva tvrdým orieškom. Generácia súčasných rodičov je dosť odlišná od generácie svojich rodičov. Aké výzvy prináša dnešným rodičom fakt, že doba sa zmenila a už sa nedajú len tak aplikovať vzorce, ktoré fungovali pred 30 rokmi?

Jiří Halda: Ono je to ešte zložitejšie. Predtým deti nevychovávali rodičia, ale staršie deti a ich povinnosti. Svet bol predvídateľný, rovnako ako život. Dnešná doba je iná predovšetkým v tom, že je čím ďalej tým ťažšie deti na život pripraviť, keď ich kariéry sú často v oblastiach, ktoré ešte neexistujú. Preto výzvou pre 21. storočie je snaha robiť to správne, rešpektovať detské vývojové optimum, byť k sebe ohľaduplní a byť spolu radi. Myslím si, že sa to celé dá zhrnúť do “nového odboru” psychológie – učiť ľudí sa naladiť, neživiť v sebe hnev a krivdy, ale pracovať s nimi a stretávať sa s nimi. Je to iné a nové, ale nie je to nič, čo by nebolo možné.

Kto je Mgr. Jiří Halda?

Jiří Haldaje učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, lektor a diagnostik. Špecializuje sa na deti predškolského veku. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je absolventom Pedagogickej fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako učiteľ a špeciálny pedagóg na základných a špeciálnych školách a v Pedagogicko-psychologickej poradni v Olomouci. Od roku 2006 pôsobí ako lektor, diagnostik, intervent a personálny poradca.

Webinár sa koná 10. 11. (streda) so štartom o 20:30 hod.

Vstupenky: bit.ly/Halda1011

Event: www.fb.com/events/163736969253667