Otcovia sa čoraz viac a intenzívnejšie zapájajú do výchovy detí. Žiadajú si to emancipované ženy, celospoločenská snaha o rovnoprávnosť pohlaví, ekonomická situácia rodiny, ale predovšetkým ich vlastná túžba byť dobrým rodičom. Všetky tieto faktory nás nútia zamýšľať sa nad tým, aká má byť rola otca vo výchove detí – majú otcovia prijať dominujúci ženský model výchovy alebo majú hľadať svoju vlastnú cestu? Muži stoja často pred dilemou, ako byť dobrým otcom pre svojho syna a ako pre svoju dcéru. Ako ovplyvňuje pohlavie detí spravodlivý prístup vo výchove a ako môžu byť dobrým príkladom svojim synom?

Konferencia Aký otec, taký syn

Odpovede na tieto a ďalšie otázky prináša druhý ročník konferencie Aký otec, taký syn, ktorá sa uskutoční 15.júna 2019 v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. „Veľký záujem o prvý ročník konferencie Aký otec, taký syn, nám ukázal, aké dôležité bolo tému výchovy a vzdelávania chlapcov otvoriť. Z celkového počtu viac ako 240 účastníkov bolo 70% prítomných mužov. Stali sme sa tak prvou konferenciou o výchove a vzdelávaní detí, ktorej sa zúčastnilo viac mužov ako žien,“ hovorí jedna z hlavných organizátoriek konferencie Katarína Rácz, z o.z. Asrow.

Na otázku, čím bude druhý ročník konferencie výnimočný, odpovedá: „Podarilo sa nám dať dohromady troch významných českých lektorov, pedagógov a psychológov súčasnosti – Mareka Hermana, Jana Svobodu a Jiřího Haldu.“ Medzi laickou verejnosťou sa stali známymi aj vystúpením „Tři bratri v triku v Praze“ z novembra 2015.

Okrem samostatných prednášok, každého z odborníkov, čaká učastníkov konferencie aj panelová diskusia „Traja bratia v triku v Bratislave“.

Na druhom ročníku konferencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, prevedie hostí témou úlohy otca z pohľadu histórie, uznávaný český pedagóg a lektor Marek Herman. Bude tiež hovoriť o prechodových rituáloch u chlapcov, aj o tom prečo je 21. storočie nazývané storočím zlyhania otcov alebo aj „krízy povinnosti“.

Rodina – základ spoločnosti

Aby mohla rodina tvoriť zdravý základ spoločnosti, je dôležité venovať pozornosť vzťahom v nej. Aj keď niektoré princípy môžu byť univerzálne, na dynamiku vzťahov je potrebné prihliadať z pohľadu špecifík jednotlivých pohlaví, vzťahov medzi deťmi samotnými, ako aj medzi rodičmi. Problematike vzťahov v rodine a rodinných rituálov sa bude venovať skúsený český špeciálny pedagóg a personálny poradca Jiří Halda.

Trojicu uznávaných českých odborníkov uzatvára psychológ Jan Svoboda s prednáškou venovanou agresivite chlapcov. Prostredníctvom osobného prežitku – diskrétne, za pomoci pera a papiera – prinesie publiku zamyslenie nad tým, čo ponúkame svojmu synovi a dcére. Výsledok potom môžu zúčastnení porovnať so svojím prianím.

Typológiou rodín z hľadiska skutočnej situácie na Slovensku sa bude zaoberať insight diver Eva Taračová, ktorá sa venuje prieskumom spotrebiteľského správania. Na základe výsledkov prieskumu o rodine KidsPower, ktorý sa na Slovensku realizoval prvýkrát v roku 2018 ukáže, akú úlohu v jednotlivých typoch rodín zohrávajú otcovia.

Hodnoty v rodine

Účastníci sa budú môcť presvedčiť o tom, akým typom rodiča sú oni sami, čo charakterizuje ich výchovný štýl a aké rodičovské nástroje využívajú. Je to celkom dobrý odrazový mostík, ak sa chceme vo svojej rodičovskej úlohe posunúť ďalej. Často sa dnes skloňuje aj slovné spojenie výchova k hodnotám a veľa sa tiež hovorí o tom, ako deti vychovávať. Menej však je venovaná pozornosť tomu, v čom je potrebné deti vychovávať a ktoré hodnoty sú dôležité. Tému hodnôt otvorí sociálna pedagogička Katarína Winterová.

Zakladateľ magazínu Mužom.sk Peter Podlesný, ktorý je zároveň moderátorom konferencie, sa tento rok ujme aj úlohy prednášajúceho. Pomocou slovenskej gramatiky a prostredníctvom vzorov „mužského rodu“ ponúkne zamyslenie, aký má byť mužský vzor, a čo má otec odovzdať svojmu synovi. Mnohé deti vyrastajú takpovediac bez otca nie preto, že by pochádzali z neúplnej rodiny, ale z dôvodu ich pracovného vyťaženia. Ako sa nenechať zomlieť mlynom pracovných povinností a vytvoriť si priestor pre naplnenie predsavzatí o tom, ako vychovávať svoje deti a byť tu pre ne, keď vás potrebujú?

Ohýbaj ma, mamko!

Lektor a poradca v oblasti timemanažmentu David Kálmán prinesie účastníkom praktické typy, ako si nájsť čas na rodinu. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým panuje veľký nesúlad medzi predstavami rodičov a učiteľov v tom, ako sa správa a funguje „dobre vychované“ dieťa. Preto prichádzajú organizátori konferencie Aký otec taký syn aj s projektom minikonferencie Ohýbaj ma mamko. Jej cieľom je spájať pohľad rodičov a učiteľov na výchovu detí.

„Sme presvedčení, že prvým a hlavným vychovávateľom detí sú rodičia a pri úzkej spolupráci s učiteľmi po nástupe do materskej, či základnej školy dokážu dieťa spoločne posúvať správnym smerom rýchlejšie. Preto je dobré, ak rodina a škola aj v otázkach výchovy vyznáva rovnaké hodnoty a medzi rodičmi a učiteľmi dobre funguje vzájomná komunikácia,“ uvádza Katarína Rácz.

Minikonferencia Ohýbaj ma mamko sa uskutoční 14. júna 2019 v čase od 16.00 do 20.00 hod. v Hoteli Double Tree by Hilton a jej cieľom je spájať pohľad rodičov a učiteľov na výchovu detí. Jej obsahom je prednáška Mareka Hermana „Co mě sytí“, kde ústrednou témou je sebapoznanie, sebarozvoj a dôležitosť pravidiel vo výchove detí.

Zdroj: Tlačová správa ASROW, o.z.