15. máj je Medzinárodný Deň rodiny. Na Slovensku sa Deň rodiny pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré združuje takmer 60 organizácií verejne oslavuje od roku 2009, kedy na námestiach obcí a miest prebiehajú podujatia s cieľom dostávať rodinu do centra pozornosti spoločnosti.  

V kontexte rodinných vzťahov sa na pozadí nečakanej pandemickej situácie okrem iného vynára i kríza otcovstva. Pápež František  uvádza – „… hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená.“

V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova a nie sú schopní vybudovať si zrelý vzťah k manželke a deťom. Kampaň Deň rodiny 2021 má ambíciu kľúčovú postavu otca v rodine oživiť, priblížiť a pozdvihnúť. 

Preto sa téma 13. ročníka zameriava na hodnotu otcovstva a jej slogan znie „Otec nablízku“. 

Otec nablízku, ktorý sa zrelo stará o svoju rodinu, je väčšia hodnota ako kariérny postup, lepší výkon, rýchle auto alebo veľký dom.

Verejné podujatia ku Dňu rodiny sa budú konať v obciach a mestách spôsobom, akým to umožní epidemická situácia, prípadne aj v neskorších termínoch. Organizátori  a partneri však pripravujú  aktivity, ktorých sa môže virtuálne zúčastniť celé Slovensko. Tak i v online priestore zaznie, že Otec nablízku je to, na čom záleží.

V nedeľu 16. mája TV Lux prinesie na obrazovky program podujatia Deň rodiny z Košíc. Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach vyhlásilo celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU. Súťaže sa môžu zúčastniť nádejní umelci všetkých vekových kategórií a to vo formách výtvarná, fotografická, audiovizuálna, literárna – poézia/próza. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich rodinách, životoch. Práce sa posielajú cez elektronický formulár, uzávierka je 31. mája 2021. Viac na: Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021.

Dávame do pozornosti prvú video pozvánku ku Dňu rodiny 2021.  Je spomienkou na predchádzajúce ročníky. Deň rodiny v ďalších dokrútkach podporia i známe osobnosti. 

Viac informácií, aktivít a podujatí je k dispozícii na www.denrodiny.skfacebook DENRODINY

Kontakt: info@denrodiny.sk