Hlava rodinnej firmy zvolala ďalšie pravidelné zasadanie predstavenstva na utorok. Na stretnutí nechýbal nik.

Otec

Predseda predstavenstva, tradične nazývaný Otec, prezentoval výsledky spoločnosti za posledný týždeň. Podarilo sa jej zarobiť 500 eur, ktoré sa však veľmi rýchlo minuli: 23 % výdavkov šlo na ubytovanie, 16 % na stravu, 8 % na dopravu, 13 % na šport, 19 % zobrali dane a zvyšných 21 % si vyžiadala nečakaná investícia do opravy auta. Vyvážený rozpočet je však prinajmenšom dobrým znamením, rovnováha nie je strata.

Mama

Podpredsedníčka predstavenstva a súčasne riaditeľka ľudských zdrojov, v istých kruhoch nazývaná Mamka, podala správu, že sa jej podriadeným podarilo utrieť len 68 % celkovo umytých riadov, povysávať 75 % všetkých kobercov a utrieť prach na 88 % poličiek. Oproti minulému týždňu konštatovala mierne zlepšenie na úseku utierania riadu, no obrovský prepad výkonnosti sa prejavil vo vysávaní. Ten bol však kompenzovaný zlepšením utierania prachu, takže existuje predpoklad, že aj v ďalšom týždni budú žiť v relatívne zdravom bezprašnom prostredí.  „Svojím spôsobom sú dané výsledky dobré, pretože netreba žiť v sterilnom prostredí a je nutné vystaviť deti (pozn. takto nazýva Mamka svojich podriadených) prirodzeným zdravotným rizikám, aby sa posilnil ich imunitný systém,“ vyhlásila. Najbližšou výzvou je stratégia Veľké jarné upratovanie, do ktorej je nevyhnutné zapojiť všetky rodinné sily. „Vo svojom trápení nikdy nie som sama,“ povedala HR manažérka.

Syn

Odborový predák – mnohým známy ako Syn – sa poďakoval za včasné výplaty vreckového, ktoré je členom odborov spravodlivo vyplácané podľa veku a stupňa vzdelania. Ako každý týždeň, tak aj tentokrát navrhol ďalšie zvýšenie „odmeny do vrecka“, čo sa však stretlo s nesúhlasom väčšiny predstavenstva (hlas Otca a Mamy predstavuje 51 %, kým zvyšní traja členovia predstavenstva majú 49 %). S pochopením sa nestretol ani jeho nápad vyplatiť špeciálne vernostné odmeny za to, žiadny člen rodiny neprestúpil do konkurenčnej spoločnosti. „To by sme mohli pracovníkov finančne odmeňovať za to, že im rastie počet priateľov na Facebooku,“ sucho kontrovala riaditeľka ľudských zdrojov.

Dcéra

Na predstavenstve si slovo vzala aj študijná, športová a kultúrna referentka – familiárne pomenovaná Dcérka – ktorá určila študijný koeficient za uplynulý týždeň na 2.0. Priemernou známkou, ktorú dosiahli ľudské zdroje, bola teda dvojka. „Pre mňa je dvojka nie chválitebná, ale nedostatočná,“ rozhorčoval sa predseda predstavenstva. „Ak to takto bude pokračovať, za chvíľu budeme radi, že vôbec prechádzate z ročníka do ročníka,“ komentovala podpredsedníčka. „Je to čistá fabulácia,“ odmietol tieto ničím nepodložené tvrdenia šéf odborového hnutia Syn.

Šéfredaktor rodinného internetového časopisu Správy z detskej izby – medzi nami, je to Syn No. 2 – požiadal predstavenstvo o pravidelnú dotáciu svojho projektu, ktorý je ešte v plienkach a potrebuje všetku starostlivosť. Predstavenstvo súhlasilo pod podmienkou, že až do vydania osemnásteho ročníka bude tento projekt plne pod patronátom predstavenstva. Na znak súhlasu sa šéfredaktor nežne usmial.

Po ukončení predstavenstva jeho členovia ešte neformálne zotrvali spolu, navečerali sa a každý sa pustil do svojej obľúbenej činnosti. Syn No. 2 sa hral s predsedom predstavenstva na schovávačku, Dcérka uplietla podpredsedníčke vrkoč a odborový predák si pridal ďalšieho nového priateľa na Facebooku, s ktorým vstúpili do skupiny Mám rád svojich rodičov.