Tomáš Feřtek pre DVTV: Naučte deti variť počas tejto pandémie Filozof Petr Dvořák: Chýba tlak, ktorý by rodinu držal pohromade zvonku a pomáhal jej udržateľnosti zvnútra VIDEO: Súčasné myslenie a ohrozenia tradičnej rodiny

Hlava rodinnej firmy zvolala ďalšie pravidelné zasadanie predstavenstva na utorok. Na stretnutí nechýbal nik. Otec Predseda predstavenstva, tradične nazývaný Otec, prezentoval výsledky spoločnosti za posledný týždeň.…

prečo sú otcovia dôležití

Ale napriek tomu, že súčasná kultúra smeruje k väčšej akceptovateľnosti slobodných matiek, štúdia za štúdiou dokazujú, že otec hrá extrémne dôležitú rolu pre detskú spokojnosť a úspešnosť. Uvádzame niekoľko štúdií, ktoré ukazujú, ako veľmi otcovia vplývajú na životy ich detí.