V roku 1960 iba desať percent detí vyrastalo doma bez otca. Dnes ich je 40 %.

Existuje veľa dôvodov tejto alarmujúcej štatistiky. Určite sa ešte stále vyskytuje klišé o mužovi, ktorý ženu privedie do iného stavu a potom opustí mesto, aby sa doň už nikdy nevrátil.

Ale niekedy sa exmanželka takéhoto muža domáha primárnej starostlivosti o deti a súcitné rodinné súdy nespravodlivo vyhovejú takýmto žiadostiam približne v 80 % prípadov.

A je tu aj rastúci počet žien – ktoré z rozličných dôvodov nemôžu alebo nechcú vychovávať svoje deti s partnerom či manželom – a zámerne sa rozhodnú stať sa slobodnými mamičkami.

Slobodné mamičky

Zdá sa, že čoraz viac a viac ľudí si myslí, že otcovia sú jedna z možností a slobodné mamičky si v pohode vystačia samé na výchovu detí. Viac ako polovica detí narodených mileniálom  (pozn. ľudia narodení po roku 1980, ktorí dospelosť dosiahli na prahu nového tretieho tisícročia) sa rodí nezosobášeným matkám, čo je podstatne viac oproti minulým generáciám, vrátane generácie X.

A iba približne polovica mileniálov si myslí, že deti na to, aby rástli šťastné, potrebujú domov, kde sú prítomní obaja rodičia – otec aj matka.

Ale napriek tomu, že súčasná kultúra smeruje k väčšej akceptovateľnosti slobodných matiek, štúdia za štúdiou dokazujú, že otec hrá extrémne dôležitú rolu pre detskú spokojnosť a úspešnosť. Nižšie uvádzame niekoľko štúdií, ktoré ukazujú, ako veľmi otcovia vplývajú na životy ich detí.

Deti, ktoré vyrastajú s otcami, sú menej náchylné žiť v chudobe

Štatistiky napovedajú, že deti z rodín bez otcov sú náchylnejšie byť chudobné. Podľa amerického štatistického úradu 44 % detí, ktoré vyrastajú iba s matkou, žili v chudobe – v porovnaní s iba 12 % detí z domácností, ktoré viedol zosobášený pár.

Americké ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo podobnú štatistiku, ktorá spája neprítomnosť otcov s chudobou. V správe z roku 2012 zistili, že deti žijúce v domácnostiach vedenými ženou bez prítomnosti partnera mali mieru chudoby 47,6 %, čo bolo štyrikrát viac ako u rodín, ktoré založili zosobášené páry.

Deťom, ktoré vyrastajú aj s otcom, sa darí lepšie v škole

Štúdia ministerstva vzdelávania z roku 2011 preukázala, že pri študentoch, ktorých otcovia sa veľmi zaujímali o školu, bolo o 43 % pravdepodobnejšie, že dostanú jednotky. To platilo pre biologických otcov, otčimov a pre otcov, ktorí sa o deti starali sami.

Na opačnej strane pri študentoch, ktorí žili doma bez otca, bolo dvakrát pravdepodobnejšie, že si zopakujú ročník oproti rodinám, kde bol prítomný aj otec.

Mnohí pedagógovia majú o chlapcov starosť, že neradi čítajú. Ale otcovia môžu pomôcť. Jedna zo štúdií naznačuje, že keď otcovia rekreačne čítali, ich synovia čítali viac a mali lepšie výsledky ako chlapci, ktorých otcovia čítali, ak vôbec.

Deti bez otcov strávia viac času za mrežami

Mládež v domácnostiach bez otcov má podstatne vyššiu šancu dostať sa do basy ako mladí z rodín, kde je aj otec, aj matka. To platilo dokonca aj po zohľadnení rozličných úrovní príjmu. Mladí ľudia, ktorí nikdy nemali otca doma, mali aj najvyššiu pravdepodobnosť skončiť za mrežami.

Ministerstvo spravodlivosti skúmalo 7 000 väzňov v roku 2002 a zistilo, že
predtým, ako ich zatkli, až 39 % z nich žilo v domácnosti iba s matkou. V podobnej štúdii, ktorá skúmala 14 000 väzenkýň, viac ako polovica vyrástla taktiež iba s matkou.

Ak chýba otec, deti skôr budú brať drogy a piť alkohol

Štúdia v Journal on the Marriage and Family ukázala, že aj keď sa prihliada na komunitný kontext, oveľa viacej sa drogy užívajú medzi deťmi, ktoré žijú doma bez otca.

Z ďalšieho výskumu na vzorke 228 chlapcov vyplynulo, že tí, ktorí pochádzali z domácností so slobodnou matkou, viacej pili a fajčili a rovnako vykazovali vyššie skóre v testoch delikvencie a agresie v porovnaní s chlapcami, ktorí vyrastali v domácnosti nielen s matkou, ale aj s otcom.

Deti vyrastajúce bez otcov sú skôr sexuálne aktívne v tínedžerskom veku

Podľa nedávnej štúdie angažovaní otcovia majú dvakrát vyšší vplyv ako matky na obmedzenie tínedžerského sexu.

Iná štúdia, ktorá zahŕňala tínedžerov zo Spojených štátov amerických a Nového Zélandu, zistila, že deti bez otcov mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť začať so skorou sexuálnou aktivitou a sedemkrát vyššiu možnosť otehotnieť ako mladistvé.

Absencia otca vedie k obezite detí

Deti z rodín bez otca majú vyššie riziko obezity a trpia všetkým zdravotnými rizikami, ktoré prichádzajú s nadváhou.

Ale aj keď je otec poblízku, nevyhnutne to neznamená, že jeho deti budú fit. Faktom je, že viaceré výskumy tvrdia, že otcovia majú najväčší vplyv na celkovú kondíciu a váhu ich detí.

Jeden zo spomínaných výskumov zistil, že množstvo a percentuálny podiel telového tuku u otca – nie u matky – bol najlepším ukazovateľom, či ich dcéry priberali alebo nepriberali na váhe, keď boli staršie.

Iná štúdia ukázala, že otcov index telesnej hmotnosti (BMI), opäť nie matkin, je priamo spojený s úrovňou detskej fyzickej aktivity.

Otcovia s deťmi viac šantia (a šantenie z nich robí úžasné decká)

Ako ukázali medzikultúrne výskumy, jedna vec, ktorú majú otcovia po celom svete spoločnú, je, že šantia so svojimi deťmi viac ako matky. A je vedecky podložené, že vďaka šanteniu sú deti úžasné: robí ich to odolnými, múdrymi, morálnymi a spoločensky zdatnými.  

Deti, ktoré vyrastajú s otcom, majú väčšiu slovnú zásobu

Keď sa hovorí o rečovom vývoji dieťaťa, populárnym presvedčením je, že matka zoharáva najdôležitejšiu rolu, pretože ženy zvyčajne trávia s deťmi viac času a sú vnímané ako tie, ktoré viac využívajú slová.

Ako to zvýrazňuje Paul Raeburn v jeho knihe Záleží na otcoch?, súčasný výskum naznačuje, že otcovia vlastne hrajú rovnako dôležitú, ak nie dôležitejšiu úlohu v tom, či sú ich deti schopné plynule hovoriť. Profesorka Lynne Vernon-Feagansová a jej tím merali vplyv rodičov na rečový vývoj v ranom detstve. Prekvapujúcim výsledkom bolo, že otcovia, nie matky, majú väčší vplyv na rečové schopnosti dieťaťa.

Vernon-Feagansová vyslovuje hypotézu, že dôvodom, prečo majú otcovia väčší vplyv na vývoj reči ich detí je, že netrávia tak veľa času s deťmi a nie sú až tak zladení s ich aktuálnym rečovým vývojom. Následkom toho matky používajú viac také slová, ktoré ich deti poznajú, kým otcovia používajú neznáme slová, čím pomáhajú deťom rozšíriť si ich slovnú zásobu a naučiť sa nové výrazy.

Otcovia pomáhajú aj prijať rozumné riziko

Kým matky sa skôr zameriavajú na bezpečnosť a blahobyt ich potomstva, otcovia zas povzbudzujú deti k riziku a nezávislému mysleniu, z ktorého budú profitovať do dospelosti. Ako poznamenal výskumník rodiny a manželstva profesor Brad Wilcox, skôr otcovia ako mamy dodávajú deťom odvahy hovoriť s cudzími, prijať výzvy a myslieť za seba.

Otcovia prinášajú deťom viac zdravia a šťastia

Grantov najdlhší výskum o živote mužov, aký kedy bol, zistil, že otec ovplyvnil život syna mnohými výlučnými spôsobmi oproti vzťahu s matkou. Milujúci otcovia dali synom:

  • Zvýšenú schopnosť sa hrať
  • Väčšie potešenie z dovoleniek
  • Väčšiu šancu, že budú schopní využiť humor ako zdravý vyrovnávajúci mechanizmus
  • Lepšie prispôsobenie sa životu na dôchodku a spokojnosť s ním
  • Menej úzkosti a menej fyzických a duševných symptómov pod stresom v začínajúcej dospelosti

Naopak, „neboli to tí muži, o ktorých sa zle starali matky, ale tí, o ktorých sa zle starali otcovia, ktorí mali väčšiu pravdepodobnosť na nešťastné manželstvá počas života.“ Muži, ktorým chýbal pozitívny vzťah s otcom, boli taktiež “náchylnejší nazývať sa pesimistami a mať ťažkosti pripustiť si iných bližšie k sebe.“

Ak tu aj boli niekedy nejaké pochybnosti, ale na otcoch záleží – a veľmi. Keď už je po všetkom, mužov vzťah s jeho otcom veľmi významne predpovedal jeho celkovú spokojnosť so životom vo veku 75 rokov. „Bola to premenná, ktorá sa ani nedala asociovať so vzťahom k matke.“

Záver: Prečo sú teda otcovia dôležití?

Viem, že rodičovstvo často berie elán. Môžete si myslieť, že nemáte žiadny vplyv na vaše deti. Dúfam, že tieto štúdie a správy vám ukázali opak. Vaša úloha ako otca je obrovsky dôležitá. Takže sa zamerajte na to, aby ste boli najlepší otec, akým môžete byť. Nestačí len tam byť. Čítajte svojím deťom. Zaujímajte sa o školu. Šantite s nimi. Povzbuďte ich, aby sa nebáli riskovať. Buďte v dobrej kondícii. Tieto malé veci prinesú veľký zisk v investícii do pohody vašich detí.

Ak ste otcom dieťaťa, ale nezohrávate veľkú úlohu v jeho živote z akéhokoľvek dôvodu, vyzývam vás zintenzívniť a prijať svoju úlohu ako otca do najväčšieho rozsahu, ako len môžete. Áno, bude to ťažké, a áno, nie je to vždy len zábava, ale je to vaša zodpovednosť. A byť mužom znamená robiť si svoju povinnosť.

Ak ste slobodná mamička – a nie vlastným rozhodnutím – tieto štúdie môžu znieť znechucujúco. Ale nechajme ich, aby vás povzbudili k tomu, nech vaše deti sú ovplyvnené mužskými mentormi – môžu to byť ich ujovia, bratia, tréneri, skautskí lídri a podobne. 

Ak ste matka, ktorá si prechádza rozvodom, vedzte, že hoci je prirodzené chcieť vaše deti toľko, koľko je to len možné, tak ak váš manžel je dobrý chlap (keď sa na to pozriete objektívne, nie objektívnom rozhorčenia z vášho rozdelenia), je nakoniec v najlepšom záujme vašich detí, aby ste rovnako zdieľali starostlivosť aj o vaše deti.

Otcovia kdekoľvek sú, majú príležitosť maťveľký vplyv na svet. Nepodceňujte váš vplyv na životy vašich detí.

Napísali Brett a Kate McKay. Pôvodne vyšlo na Art of Manliness.

Na Otcom.sk publikované 1. mája 2019 pri založení blogu.

Posledná aktualizácia: 20.7.2023