Úderné a inteligentné vstupy Petra Podlesného o identite kresťanského muža a ženy v súčasnej spoločnosti počas Košických Hanusových dní.

Ako žijem identitu kresťanskej ženy/muža v súčasnej spoločnosti? Ako sa prejavuje v mojom povolaní? Inšpiruje kresťanská identita ženy/muža dnešnú spoločnosť?

Peter Podlesný pracuje ako osobný tréner. Je zakladateľom a šéfredaktorom portálu muzom.sk. Dlhodobo sa venuje práci s mladými ľuďmi.