Tomáš Feřtek: Vzdelaný človek sa vyrovnáva s nečakanými situáciami

Tomáš Feřtek sa popri svojej práci novinára a televízneho dramaturga venuje časovo náročnému koníčku. Je ním odborné poradenstvo vo vzdelávaní pre organizáciu EDUin.