Proč jít s dětmi do lesa a co tam dělat? Mám deti Bezprostredné otcovstvo Anketa: Čo pre vás znamená Deň otcov? Peter Kvasňák: Každý otec by mal syna naučiť disciplíne, čestnosti a zodpovednosti

Hlava rodinnej firmy zvolala ďalšie pravidelné zasadanie predstavenstva na utorok. Na stretnutí nechýbal nik. Otec Predseda predstavenstva, tradične nazývaný Otec, prezentoval výsledky spoločnosti za posledný týždeň.…

prečo sú otcovia dôležití

Ale napriek tomu, že súčasná kultúra smeruje k väčšej akceptovateľnosti slobodných matiek, štúdia za štúdiou dokazujú, že otec hrá extrémne dôležitú rolu pre detskú spokojnosť a úspešnosť. Uvádzame niekoľko štúdií, ktoré ukazujú, ako veľmi otcovia vplývajú na životy ich detí.