Anketa: Čo pre vás znamená Deň otcov? Peter Kvasňák: Každý otec by mal syna naučiť disciplíne, čestnosti a zodpovednosti Petr Suchý z Tátohraní: Otcovia sa dokážu hrať ako malí chlapci. A tým sa približujú vlastným deťom Stano Lajda: Oči musia byť previazané s citom a rozumom Tomáš Feřtek: Vzdelaný človek sa vyrovnáva s nečakanými situáciami

Hlava rodinnej firmy zvolala ďalšie pravidelné zasadanie predstavenstva na utorok. Na stretnutí nechýbal nik. Otec Predseda predstavenstva, tradične nazývaný Otec, prezentoval výsledky spoločnosti za posledný týždeň.…

prečo sú otcovia dôležití

Ale napriek tomu, že súčasná kultúra smeruje k väčšej akceptovateľnosti slobodných matiek, štúdia za štúdiou dokazujú, že otec hrá extrémne dôležitú rolu pre detskú spokojnosť a úspešnosť. Uvádzame niekoľko štúdií, ktoré ukazujú, ako veľmi otcovia vplývajú na životy ich detí.